Zmarł Andrzej Hermann

30 czerwca 2020 roku zmarł nasz Kolega Andrzej Hermann. Ostatnie pożegnanie odbyło się 13 lipca (poniedziałek) o godzinie 10 w Kaplicy przy Cmentarzu Komunalnym w Toruniu. Msza święta pogrzebowa odprawiona została w Bydgoszczy na cmentarzu parafii Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Ludwikowo 4 o godzinie 12:45.

Takimi oto słowami żegnała Go prezes Klubu „Karpaty” Hanna Leszczyńska.

                      Pożegnanie kol. Andrzeja Hermanna – Toruń 13 lipca 2020 r.

Klub „Karpaty” Oddziału Uniwersyteckiego PTTK w Toruniu z głębokim żalem i smutkiem żegna dziś naszego drogiego kol. Andrzeja Hermanna.
Dla Klubu, ale również dla całego Oddziału to strata niepowetowana i powiedzenie „nie ma ludzi niezastąpionych” w tym przypadku całkowicie nie sprawdza się.

Andrzej Hermann urodził się w Bydgoszczy 16 października 1950 r.
Do Torunia trafił dzięki studiom na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Wybrał fizykę, którą ukończył w 1974 r.
Z Uczelnią naszą związany był zawodowo do 1992 r. początkowo jako asystent na Wydziale Fizyki, a następnie pracownik działu zajmującego się komputeryzacją Uczelni. Informatyka przeważała też w jego dalszej pracy zawodowej.

Do PTTK kol. Andrzej należał od 12 maja 1969 r.
Jego zainteresowaniem objęte były dwa kierunki działalności: turystyka górska i krajoznawstwo, przy czym to drugie od pewnego czasu całkowicie nim zawładnęło.
I tak posiadał on uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu, brał udział w Wojewódzkich Zlotach Aktywu Krajoznawczego, współtworzył periodyk „Pomorze i Kujawy”(zdjęcia, artykuły), był współautorem tekstów i zdjęć pierwszego Kanonu Krajoznawczego województwa kujawsko – pomorskiego pod redakcją jego i Henryka Miłoszewskiego Prezesa Oddziału Miejskiego PTTK.
Jako wybitny znawca gór i topografii był kol. Andrzej przewodniczącym komisji egzaminacyjnej na przodowników GOT przy Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK.
Ze szczególnego zaangażowania dał się poznać kol. Andrzej z działalności w ramach Oddziału Uniwersyteckiego PTTK w Toruniu, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję Sekretarza Zarządu, a następnie funkcję członka Komisji Rewizyjnej, opiekował się również w tym czasie biblioteką oddziałową.

Ale w pamięci przede wszystkim pozostaną na zawsze wycieczki jedno i kilkudniowe, organizowane przez niego głównie w ramach koła przyrodniczego, na których błyszczał wiedzą krajoznawczą jak i historyczną.
Wycieczki dalsze i bliższe to była ważna dziedzina działalności kolegi Andrzeja i wielka jego pasja. Organizował je również dla innych organizacji np. Okręgowej Izby Radców Prawnych czy Kamienicy Inicjatyw, z która to ostatnio związał się szczególnie prowadząc również wykłady tematyczne.

Docierały do nas także informacje o współpracy Andrzeja z towarzystwem turystycznym z Bydgoszczy, a także innymi grupami zainteresowanymi jego propozycjami.
Realizując swoje pasje, zgromadził kolega Andrzej ogromny zbiór slajdów, zdjęć i wydawnictw krajoznawczych i górskich, które chętnie udostępniał i z którymi również się dzielił.

Kolega Andrzej nie dbał o zaszczyty i wyróżnienia, ale posiadał liczne odznaki szczególnie górskie w tym przodownika GOT, a  za całokształt działalności otrzymał Złotą Honorową Odznakę PTTK.

Jeżeli chodzi o klub turystyki górskiej „Karpaty” do którego należał od 22 lutego 1983 r. to jego aktywność wyróżniała się w sposób znaczny.
Perfekcyjnie przygotowane przez niego prelekcje tematyczne, wyjazdy w góry i wycieczki w tym piesze w okolice i dalsze samochodowe dominowały w całej działalności klubowej.

Znajomość krajoznawczych szczegółów, wiedza historyczna, geograficzna, topograficzna budziła w nas zawsze podziw i uznanie.
Pasja Andrzeja w poszukiwaniu grodzisk i głazów, które były ostatnio szczególnym jego przedmiotem zainteresowań, wciągała nas i zarażała do tego stopnia, że np. pod jego kierunkiem łopatkami kopaliśmy wokół głazu w celu oceny jego faktycznej wielkości.
Wiemy, że Andrzej zinwentaryzował wszystkie liczące się głazy narzutowe w województwie kujawsko- pomorskim i materiał ten był lub będzie z pewnością wykorzystany w odpowiednich publikacjach.

Nigdy nie zapomnimy również wycieczek organizowanych przez Andrzeja do miast, po których oprowadzał nas jak najlepszy miejscowy przewodnik: Gdańsk, Poznań, Olsztyn, Bydgoszcz, Płock, Grudziądz, Chełmno, Włocławek, Lipno, Żnin i inne pomniejsze to były fascynujące przeżycia.

Był również Andrzej znany w klubie z przypominania i obchodzenia różnych ważniejszych rocznic np. urodzin Chopina, bitwy pod Grunwaldem, powstania styczniowego. Organizował wówczas wycieczki do miejsc związanych historycznie z osobami lub wydarzeniami i na tym miejscu w sposób niezwykle obrazowy przypominał fakty w tym również te mniej znane.
Np. w jednej ze wsi na ziemi dobrzyńskiej opowiadał na polnej drodze o aresztowaniu w tym właśnie miejscu przez carską ochranę właściciela ziemskiego współpracującego z powstańcami 1864 r. Było to mocne wrażenie, tak że zdawało się słyszeć stukot powozów i szczęk broni.

Te szczegóły pozwalają na rzeczywisty obraz aktywności naszego nieodżałowanego kolegi.

Tak, Andrzej był jednym z najmocniejszych filarów klubu i będzie nam go bardzo brakowało.

Żegnaj Andrzeju!

Niech niebieskie przestrzenie będą dla Ciebie źródłem poszukiwań i radości.

Żegnają Cię wszyscy klubowicze, tak ci którzy zebrali się na tym pożegnaniu jak i ci którzy są myślami, bo z różnych powodów nie mogli przybyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *