Odwołanie spotkania

Zarząd Klubu odwołuje spotkanie w dn. 12.03.2020. W związku z panującym zagrożeniem rozprzestrzeniania koronawirusa postanawiamy zastosować się do zaleceń prewencyjnych.
O dalszych postanowieniach i planach członkowie klubu będą informowani telefonicznie lub sms i przez umieszczenie informacji na stronie internetowej.