do Osieka nad Wisłą

Z a p r o s z e n i e

Zapraszam na wycieczkę Klubu KARPATY na trasie: Osiek nad Wisłą – Chrapy – Lęg – Osiek nad Wisłą (ok. 6 km)  w niedzielę 17 marca br. Wyjazd linią A46 z pętli na Rubinkowie II o godz. 10.04 i powrót tą samą linią ok. 16.00 i przyjazd do Torunia ok. godz. 16.30. Andrzej Hermann.